KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG HÈ 2017 - 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 6

(Thời gian thực hiện:4 tuần : Từ ngày 4 / 6 / 2018 Đến ngày 29/ 6/ 2018)

Thứ

Môn

Tuần 1

Trường mầm non

Từ 4 đến 8/6/2018

Tuần 2

Bản thân

Từ 11 đến15/6/2018

Tuần 3

Gia đình

Từ 18 đến22/6/2018

Tuần 4

Nghề nghiệp

Từ 25đến 29/6/2018

 

2

 

Âm nhạc

 

Dạy vận động vỗ tay theo TTC: Chào hỏi

Nghe hát: Trường em

TC: Tai ai tinh

Dạy vđ múa: Múa cho mẹ xem

Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ

TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

Dạy hát: Bố ơi mình đi đâu thế

Nghe hát: Gia đình nhỏ-Hạnh phúc to

TCAN: Ai nhanh nhất

Dạy hát: Cô giáo

Nghe hát: Bụi phấn

TCAN: Những nốt nhạc xanh

 

3

Khám phá

 

Trò chuyện về đôi tay của bé

 

Trò chuyện về nghề bác sỹ

LQVT

Ôn tách gộp trong phạm vi 4

 

Ôn tách gộp trong phạm vi 5

 

4

 

Văn học

Truyện:

Gà Tơ đi học

( 93 tuyển tập thơ ca)

Thơ: Phải là 2 tay

( 8 tuyển tập thơ ca)

Truyện : Tích chu

( dạy trẻ đóng kịch)

Thơ: Làm nghề như bố

 

5

 

 

 

Vận động

 

 

Ôn: Đi trên ghế băng đầu đội túi cát

TC: Kéo co

Ôn: Đi trên dây

- ném đích ngang

TC: Ai khéo hơn

Bò thấp chui qua cổng

Bật liên tục vào 5 ô

TC: Chuyền bóng

Ôn: lăn bóng dích dắc

TC: Cáo và thỏ

6

Tạo hình

Vẽ đồ chơi mà bé thích

(Đề tài)

Cắt dán trang phục của bộ

(Đề tài)

Nặn cái bát

(Mẫu)

Thiết kế thời trang

(Đề tài)

 

KẾ HOẠCH THÁNG 7

(Thời gian thực hiện: 4 tuần : Từ ngày 2/ 7/ 2018 Đến ngày 27/ 7 / 2018)

Thứ

Môn

Tuần 1

Giao thông

Từ 2 - 6/7/2018

Tuần 2

Động vật

Từ 9 – 13/7/2018

Tuần 3

Thực vật

Từ 16 – 20/7/2018

Tuần 4

Quê Hương

Từ 23 - 27/7/2018

 

2

 

Âm nhạc

NDC :Ôn hát - dy VĐTTC:

§­êng em ®i

NDKH: Nghe: Chó c¶nh s¸t ¸o vµng

TC¢N: §Ìn xanh ®Ìn ®á

NDC: Vç tay theo TTC : V× sao con mÌo röa mÆt

NDKH: Nghe : Cß l¶

TC : Nh×n h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t.

NDC: D¹y h¸t: Em yªu c©y xanh

NDKH: Nghe h¸t: Lý cây bông

TC¢N: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt

NDC: Ôn VĐTTC: Yêu Hà Nội

NDKH: Làng lúa – làng hoa

TC¢N: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

 

3

Khám phá

Trò chuyện về PTGT đường thủy.

 

Trß chuyÖn vµ t×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i qu¶( Quả bưởi)

 

LQVT

 

Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng

 

Ôn xắp xếp 3 đối tượng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh

4

 

Văn học

 

Truyện:Xe đạp con trên đường phố

(285 tuyển tập thơ ca – Dạy trẻ tập đóng kịch)

Truyện:Vì sao gà chẳng biết bơi

( 178 – tuyển tập thơ ca)

Thơ : Lời chào của hoa

( 227 – tuyển tập thơ ca)

Thơ: Hoa quanh lăng bác

( 301- tuyển tập thơ ca)

 

5

 

 

Vận động

Ôn: Bật chụm tách

NÐm ®Ých ®øng

TC: Cáo và thỏ

Ôn: Bật tách khép chân

- Ném đích ngang

Bật xa

Ném trúng đích nằm ngang

TC : Chuyền bóng

Ôn: Ném xa – bật qua vật cản

TC : Chung sức

6

Tạo hình

Vẽ các phương tiện mà bé thích

( Đề tài)

Nặn con vit

( Đề tài)

Xé dán cây xanh

( Đề tài)

Vẽ Tháp Rùa

( Mẫu)

> r>