KẾ HOẠCH THÁNG 4

 (Thời gian thực hiện : 4 tuần Từ  ngày 2 / 4 / 2018 đến ngày 27 / 4 / 2018)

 

Thứ

Môn

Nước

(2/4 – 6/4/2018)

 

Mưa

(9/4 – 13/4/2018)

 

Thủ đô Hà Nôi

(16/4 – 20/4/2018)

 

Đất nước Việt Nam mến yêu

(23/4 – 27/4/2018)

 

2

Khám phá

Quy trình läc nước

Mưa có từ đâu

( CS 95)

Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội ( CS 34)

 

Em yêu biển đảo

( CS 75)

 

3

Vận động

- VĐM: Đi khụyu gối

- VĐC: Bò thấp chui qua cổng

- TC: Ai nhanh®Õn cê

 

- VĐM: Ném tróng ®Ých ®øng  bằng 2 tay .

- VĐC:Bậtt¸ch khÐp ch©n qua 7 «.                                                                                                                                                        

- TC: ChuyÒn bãng.

 

LQCV

 

Ôn nhóm chữ cái p-q

 

Làm quen chữ s - x

 

4

 

 

 

LQVT

 

¤n t¸ch 10 ®èi t­îng lµm 2 phÇn b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau.

§o dung tÝch c¸c vËt b»ng 1 ®¬n vÞ ®o.

Ôn xác định phía trên - dưới, trước – sau, phải - trái của đối tượng khác ( Có sự định hướng)

 ( CS 108)

( Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)

 

 

5

Tạo hình

Vẽ cầu vồng sau mưa

 

C¾t, xÐ d¸n m©y vµ «ng mÆt trêi.

( Gi¸o viªn tù chon ®Ò tµi)

 

Làm tranh phù điêu về thủ đô Hà Nội

Cắt, xé dán cảnh quê hương mà bé thích.

6

 

Văn học

Truyện: Sơn Tinh – Thủy Tinh

 

Truyện: Sự tích Hồ Gươm

 

Âm nhạc

 

- NDC: Dạy hát: Mưa bóng mây

- NDKH:

+ Nghe hát: Tia nắng hạt mưa.

+ TC: Tai ai tinh

 

- NDC: Dạy VĐ theo lêi ca: “ Múa với bạn Tây Nguyên”

- NDKH:

+ Nghe hát: §i cÊy.

+ TC: Nh÷ng ©m thanh vui nhén.

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5

 (Thời gian thực hiện : 3 tuần Từ  ngày 30 / 4 / 2018 đến ngày 18 / 5 / 2018)

 

Thứ

Môn

Tuần I

30/4 – 4/5

Đồ dùng ở trường Tiểu học

Tuần II

7/5 – 11/5

Bé sắp vào lớp 1

Tuần III

14/5 – 18/5

Bác Hồ kính yêu

 

2

Khám phá

NGHỈ LỄ 30/4

Những đồ dùng bé cần để lên lớp 1

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

 

 

3

Vận động

 

NGHỈ LỄ 1/5

 

- VĐM: Bật qua vật cản 15 – 20 cm ( CS 47)

- VĐC: Ném xa bằng 2 tay

- TC: Cắp cua bỏ giỏ

LQCV

Làm quen chữ cái v- r

( Bài 17)

 

 

4

 

 

 

LQVT

 

 

So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên

( CS 104)

 

 

Bé xem đồng hồ nói gì?

 

 

Ôn cách xem lịch

5

Tạo hình

Cắt và dán trang trí đồ dùng học tập

Vẽ đồ dùng học tập

 

Sưu tầm và cắt dán về hình ảnh Bác Hồ

6

 

Văn học

Mèo con và quyển sách

 

Truyện: Quả táo của Bác Hồ

Âm nhạc

 

- NDC: Hát: Lớp chúng mình

- NDKH:

+ Nghe hát: Em yêu trường em

+ TC: Hát đúng từ còn thiếu trong câu hát