KẾ HOẠCH THÁNG 4

Thời gian: 4 tuần (từ  2 - 27/ 4/ 2018)

 

 

Hoạt động có chủ đích

 

Tuần 1: Thời tiết mùa hè

2 - 6/ 4/ 2018

 

 

Tuần 2: Nước

9 - 13/ 4/ 2018

 

Tuần 3: Hoạt động trong ngày hè

16 – 20/ 4/ 2018

 

Tuần 4: Trang phục mùa hè

23 - 27/ 4/ 2018

 

 

Âm nhạc

 

- Nghe hát: Cháu vẽ ông mặt trời.

- TCÂN: Nghe âm thanh to nhỏ.

 

 

- Dạy hát: Mùa hè đến

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

 

- VĐTN: Mùa hè đến

- Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với.

 

 

- Dạy hát: Ếch ộp

- Nghe hát: Bé yêu biển

 

 

NB

 

Thời tiết mùa hè

 

 

Nước

 

 

Một số HĐ trong hè

 

 

Quần áo mùa hè

 

 

Vận động

 

 

- VĐCB: Chạy nâng cao đùi.

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

 

 

-  VĐCB: Nhảy bật qua chướng ngại vật -  kết hợp đi trong đường hẹp.

- TCVĐ: Chèo thuyền

 

 

- VĐCB: Ném bóng qua dây.

- TCVĐ: Bắt bóng

 

 

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

Tạo hình

 

 

Di màu mây và ông mặt trời

 

 

Nặn phao bơi

 

 

Chơi với màu nước

 

 

 

Trang trí quần áo mùa hè

 

Văn học

 

Thơ: Cầu vồng

 

 

Thơ: Sóng và bé

 

 

Truyện:

Chuyến phiêu lưu của chú gà trống choai

 

 

Truyện:

Nhím con bị ốm

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5

 

Thời gian: 3 tuần (từ 30/4 - 18/ 5/ 2017)

 

 

Hoạt động có chủ đích

 

Tuần 1: Bé đã biết làm những gì?

30/4 – 4/ 5/ 2018

 

Tuần 2: Thiên nhiên quanh bé

 

7 - 11/ 5/ 2018

 

Tuần 3: Bé lên MG

 

14 - 18/ 5/ 2018

 

Âm nhạc

 

NGHỈ LỄ

 

- Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

- TCÂN: Đoán tên bạn hát

 

 

- VĐTN: Cháu đi mẫu giáo

- Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.

 

NB

 

NGHỈ LỄ

 

Trò chuyện về ngày sinh nhật

 

 

Tham quan lớp C1

 

 

Vận động

 

 

- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân theo đường hẹp.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

 

 

- VĐCB: Bật nhảy luân phiên chân nọ chân kia.

- TCV Đ: Kéo cưa lừa xẻ

 

 

- VĐCB: Bật nhảy tại chỗ chạm vật treo trên đầu.

- TCVĐ: Tay đẹp

 

 

Tạo hình

 

 

Tập vẽ mưa

 

 

Xé dán mành cửa sổ

 

 

Dán dây hình tròn

 

 

Văn học

 

Thơ: Nước

 

 

Thơ: Không xả rác ra đường

 

 

Thơ: Đi học ngoan