KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10, NĂM HỌC 2019 - 2020
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG, LỚP D1
TRƯỜNG MẦM NON CHU VĂN AN
TÊN GIÁO VIÊN:

Thời gian/hoạt động

Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10

Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10

Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10

Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10

Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11

Mục tiêu đánh giá

Đón trẻ

  

Thể dục sáng

 

Chơi - tập có chủ định

T2

     

T3

     

T4

     

T5

     

T6

     

Chơi tập ở các góc

 

Hoạt động ngoài trời

 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh

 

Chơi - tập buổi chiều

 

Chủ đề - Sự kiện

Đôi bàn tay nhỏ nhắn

Đồ chơi của bé

Chiếc ba lô của bé

Đôi dép

Đồ vật bé yêu

Đánh giá KQ thực hiện